Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním kontaktního formuláře na stránce Chci být mezi prodejci dáváte souhlas k tomu, aby vámi uvedené osobní údaje byly spravovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dále jen „nařízení“, v rámci obchodní činnosti společnosti KÁVOVINY akciová společnost, se sídlem Jana Palacha 515, 532 32 Pardubice, identifikační číslo: 25999818, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, B 2329/KSHK, která se tímto stává správcem Vašich osobních údajů (dále jen „správce“).

Vyjma samotného vyřízení objednávkového procesu, zpracováváme Vaše osobní údaje v informačních, analytických a marketingových systémech třetích stran, které nezbytně potřebujeme pro naše podnikání.

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

Shromažďujeme jen osobní údaje nezbytně nutné k úspěšnému vyřízení poptávky. Jedná se o jméno, příjmení, e-mailový kontakt a telefon.

 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 • Odesláním poptávky vzniká oprávněný zájem ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení. Odmítnutí zasílání obchodních sdělení máte možnost provést jednoduchým způsobem kdykoli, a to kliknutím na příslušný odkaz v každém obchodním sdělení nebo telefonicky na čísle uvedené níže v kontaktních údajích.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Takovéto požadavky posílejte písemně na email uvedený níže v kontaktních údajích.
 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro odeslání kontaktního formuláře a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné na poptávku reagovat.

Kontakt na správce

 • KÁVOVINY akciová společnost, Jana Palacha 515, 532 32 Pardubice
 • E-mail odbyt@kavoviny.cz
  Telefon +420 466 798 811

Soubory cookie

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

 • Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie: konverzní, trackingové, remarketingové, analytické a esenciální.
 • V rámci remarketingu využíváme např. společnost RTB House, více podrobností o pečlivém přístupu k ochraně osobních údajů naleznete zde: https://www.rtbhouse.com/privacy/.
 • Ve Vašem prohlížeči máte možnost nastavení využívání souborů cookies.